หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นเกื๋อ
อักษรล้านนา
ชิ้นฯเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นเกลือ]
ความหมาย

น.เนื้อเค็ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นเกื๋อ (ชิ้นฯเกิลฯอฯอ)