หน้าหลัก
จิ๊นเกื๋อ
ชิ้นฯเกิลฯอฯอ
[ชิ้นเกลือ]

น.เนื้อเค็ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นเกื๋อ (ชิ้นฯเกิลฯอฯอ)