หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นหม๋ก
อักษรล้านนา
ชิ้นฯห฿มฯก
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นหมก]
ความหมาย

น.เนื้อแห้งนำมาหมกในถ่านไฟให้สุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นหม๋ก (ชิ้นฯห฿มฯก)