หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นหนึ้ง
อักษรล้านนา
ชิ้นฯหึ้นฯง
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นหนึ้ง]
ความหมาย

น.เนื้อนึ่ง - เนื้อที่ทำให้สุกด้วยไอน้ำร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นหนึ้ง (ชิ้นฯหึ้นฯง)