หน้าหลัก
จิ๊นส้มเงี้ยว
ชิ้นฯส้฿มฯง้ยฯว
[ชิ้นส้มเงี้ยว]

ดู...เข้ากั๊นจิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มเงี้ยว (ชิ้นฯส้฿มฯง้ยฯว)