หน้าหลัก
จิ๊นส้มหม๋ก
จิ๊นส้มหม๋ก
ชิ้นฯส้฿มฯห฿มฯก
[ชิ้นส้มหมก]

น.แหนมห่อด้วยใบตองหมกในขี้เถ้าร้อนให้สุก(ในปัจจุบันตามร้านอาหารทำในเชิงธุรกิจ ต้องการปริมาณมาก ใช้ห่อใบตองวางบนตะแกรงเหล็กปิ้งให้สุกก็ยังคงเรียก จิ๊นส้มหม๋ก เช่นกัน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มหม๋ก (ชิ้นฯส้฿มฯห฿มฯก)