หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นส้มหม้อ
อักษรล้านนา
ชิ้นฯส้฿มฯหํมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นส้มหม้อ]
ความหมาย

น.แหนมที่ใช้ภาชนะ เช่นหม้อบรรจุไว้ โดยไม่ต้องทำเป็นห่อเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มหม้อ (ชิ้นฯส้฿มฯหํมฯอฯ)