หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นส้มหมู
อักษรล้านนา
ชิ้นฯส้฿มฯหู
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นส้มหมู]
ความหมาย

น.แหนมที่ทำจากเนื้อหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มหมู (ชิ้นฯส้฿มฯหู)