หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นส้มติ่น
อักษรล้านนา
ชิ้นฯส้฿มฯติ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นส้มติ่น]
ความหมาย

น.แหนมที่ทำจากหมูชิ้นโต ๒-๓ นิ้ว หมักอย่างเดียวกับชิ้นส้ม โดยมากจะใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ เวลากินจะปิ้งหรือทอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มติ่น (ชิ้นฯส้฿มฯติ่นฯ)