หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นส้มงัว
อักษรล้านนา
ชิ้นฯส้฿มฯง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นส้มงัว]
ความหมาย

น.แหนมที่ทำจากเนื้อวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มงัว (ชิ้นฯส้฿มฯง฿วฯ)