หน้าหลัก
จิ๊นลาบ
ชิ้นฯลาปฯ
[ชิ้นลาบ]

น.ชื่ออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์สับให้ละเอียด คลุกเคล้ากับน้ำพิกจิ๊นลาบ เรียกชื่อตามชนิดของเนื้อเช่น ลาบหมู ลาบวัว ลาบควาย ลาบเป็ด ลาบไก่ ลาบปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นลาบ (ชิ้นฯลาปฯ)