หน้าหลัก
จิ๊นปิ้ง
จิ๊นปิ้ง
ชิ้นฯปิ้งฯ
[ชิ้นปิ้ง]

น.เนื้อที่ปิ้งสุกแล้ว,เนื้อหมูทอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นปิ้ง (ชิ้นฯปิ้งฯ)