หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นปิ้ง
อักษรล้านนา
ชิ้นฯปิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นปิ้ง]
ความหมาย

น.เนื้อที่ปิ้งสุกแล้ว,เนื้อหมูทอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นปิ้ง (ชิ้นฯปิ้งฯ)