หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นต๋ายฮ่า
อักษรล้านนา
ชิ้นฯตายฯร่า
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นตายร่า]
ความหมาย

น.เนื้อของสัตว์ที่ตายด้วยโรคห่า หรือโรคอื่นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นต๋ายฮ่า (ชิ้นฯตายฯร่า)