หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นงัว
อักษรล้านนา
ชิ้นฯง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นงัว]
ความหมาย

น.เนื้อวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นงัว (ชิ้นฯง฿วฯ)