หน้าหลัก
จิ๊นก้น
ชิ้นฯก้฿นฯ
[ชิ้นก้น]

น.เนื้อสะโพก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นก้น (ชิ้นฯก้฿นฯ)