หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นก้น
อักษรล้านนา
ชิ้นฯก้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นก้น]
ความหมาย

น.เนื้อสะโพก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นก้น (ชิ้นฯก้฿นฯ)