หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊น
อักษรล้านนา
ชิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้น]
ความหมาย

น.เนื้อ - ส่วนของร่างกายคนและสัตว์อยู่ถัดหนังเข้าไป เช่น จิ๊นคน-เนื้อคน,จิ๊นหละอ่อน-เนื้อเด็ก,จิ๊นควาย-เนื้อควาย,จิ๊นหมา-เนื้อสุนัข; จิ๊นไก่จิ๊นควายที่ใช้เป็นอาหาร เช่น แก๋งอ่อมจิ๊นไก่-แกงอ่อมเนื้อไก่,ลาบจิ๊นควาย-ลาบเนื้อควาย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊น (ชิ้นฯ)