หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊ดลิด
อักษรล้านนา
ชิดฯลิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิดลิด]
ความหมาย

ว๑.แรกรุ่น,รุ่นหนุ่มรุ่นสาว เช่น สาวจิ๊ดลิด - สาวแรกรุ่น; ว๒.ลักษณะกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก เช่น งามจิ๊ดลิด - สวยน่ารัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊ดลิด (ชิดฯลิดฯ)