หน้าหลัก
จิ๊ง
ชิ้งฯ
[ชิ้ง]

ว.ชัน - ตรงขึ้นไป,ไม่ลาด เช่น ดอยจิ๊ง-ภูเขาชัน, ต๋าฝั่งจิ๊ง-ตลิ่งชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊ง (ชิ้งฯ)