หน้าหลัก
จิ้ว
จิ้ว
จิ้วฯ
[จิ้ว]

ว.คำเสริมท้ายคำว่า เย็น แสดงลักษณะที่เย็นมากหรือเย็นจัด เช่น เอยนจิ้ว - เย็นเจี๊ยบ; จิ้วๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ้ว (จิ้วฯ)