หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ้นๆ
อักษรล้านนา
จิ้นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[จิ้นๆ]
ความหมาย

ว.อาการเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว เช่น ขี่รถถีบไปจิ้นๆ - ถีบรถจักรยานไปอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ้นๆ (จิ้นฯๆ)