หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ่มกั๋น
อักษรล้านนา
จิ่มฯ
เทียบอักษรไทย
[จิ่มกัน]
ความหมาย

ว.ด้วยกัน - คำประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้รู้ว่าเป็นการรวม เพิ่ม หรือทำร่วมกัน กิ๋นจิ่มกั๋น-กินด้วยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ่มกั๋น (จิ่มฯ)