หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ่ม
อักษรล้านนา
จิ่มฯ
เทียบอักษรไทย
[จิ่ม]
ความหมาย

ก.กับ/ด้วย/พร้อมด้วย/อีก - คำประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้รู้ว่าเป็นการรวม เพิ่ม ทำร่วมกัน หรือแสดงความขอร้อง เช่น จ้วยจิ่ม-ช่วยด้วย,มาจิ่มเน้อ-มาอีกน๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ่ม (จิ่มฯ)