หน้าหลัก
จิ่ง
จิ่งฯ
[จิ่ง]

สัน.จึง ใช้เชื่อมคำหรือประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน; เช่น กิ๋นเข้าแล้วจิ่งไปอาบน้ำ - กินข้าวเสร็จแล้วจึงไปอาบน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ่ง (จิ่งฯ)