หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิม
อักษรล้านนา
ชิมฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิม]
ความหมาย

ชิม ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) ว่า ''จิม''; ก.ชิม - ลองลิ้มรสด้วยปลายลิ้น,ทดลองให้รู้รส เช่น แม่ครัวมักชิมอาหารทุกครั้ง ให้รู้รสเสียก่อน, จิมผ่อลอว่าเผ็๋ดกาเก็ม - ชิมดูซิว่าเผ็ดหรือเค็ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิม (ชิมฯ)