หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิม
อักษรล้านนา
ชิมฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิม]
ความหมาย

ก.ชิม - ลิ้มรสด้วยปลายลิ้น,ลองให้รู้รส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิม (ชิมฯ)