หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิงฮิง
อักษรล้านนา
ชิงฯริงฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิงริง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่มีสีแดงอ่อนๆ เรื่อๆ; เช่น แก้มแดงจิงฮิง-แก้มแดงเรื่อๆ, ดอกไม้สีแดงจิงฮิง- ดอกไม้สีแดงอ่อนๆ; แดงซิงฮิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิงฮิง (ชิงฯริงฯ)