หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาใด
อักษรล้านนา
ชาได
เทียบอักษรไทย
[ชาใด]
ความหมาย

อย่างใด,แบบใด - คำ แสดงคำถาม; จะใด,จ๊ะใด,จ๋ะใด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาใด (ชาได)