หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาอี้
อักษรล้านนา
ชาอี้
เทียบอักษรไทย
[ชาอี้]
ความหมาย

ว.อย่างนี้,ชนิดนี้,แบบนี้; หยั่งอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาอี้ (ชาอี้)