หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาอั้นกา
อักษรล้านนา
ชาอั้นฯคาฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาอั้นคา]
ความหมาย

ว.เช่นนั้นหรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาอั้นกา (ชาอั้นฯคาฯ)