หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาอั้น
อักษรล้านนา
ชาอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาอั้น]
ความหมาย

ว.อย่างนั้น; หยั่งอั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาอั้น (ชาอั้นฯ)