หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาวเจียงใหม่
อักษรล้านนา
ชาวฯชยฯงไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาวเชียงใหม่]
ความหมาย

น.คนเชียงใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาวเจียงใหม่ (ชาวฯชยฯงไห่มฯ)