หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาวบ้านนอก
อักษรล้านนา
ชาวฯบ้าฯนฯนอฯก
เทียบอักษรไทย
[ชาวบ้านนอก]
ความหมาย

น.คนที่อยู่นอกตัวเมือง,คนที่อยู่ในชนบท (ปัจจุบันหมายถึงคนที่อยู่ในสถานที่ไม่เจริญ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาวบ้านนอก (ชาวฯบ้าฯนฯนอฯก)