หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาวบ้าน
อักษรล้านนา
ชาวฯบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาวบ้าน]
ความหมาย

น.ประชาชนทั่วไป,คนธรรมดาสามัญ,กลุ่มชนที่อยู่ในหมู่บ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาวบ้าน (ชาวฯบ้าฯนฯ)