หน้าหลัก
จายคา
ชายฯฅา
[ชายฅา]

น. ชายคา - ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จายคา (ชายฯฅา)