หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จายคา
อักษรล้านนา
ชายฯฅา
เทียบอักษรไทย
[ชายฅา]
ความหมาย

น. ชายคา - ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จายคา (ชายฯฅา)