หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาย
อักษรล้านนา
ชายฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาย]
ความหมาย

น.ผู้ชาย - คนที่มีเพศตรงข้ามกับผู้หญิง; ป้อจาย ก็ว่า; เรียกลูกเขยว่า ลูกจาย; เรียกน้องเขยว่า น้องจาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาย (ชายฯ)