หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จานแบน
อักษรล้านนา
ชานฯแบนฯ
เทียบอักษรไทย
[ชานแบน]
ความหมาย

น.ภาชนะรูปกลมแบน ใช้ใส่ข้าว อาหาร เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จานแบน (ชานฯแบนฯ)