หน้าหลัก
จาน
ชานฯ
[ชาน]

น.พื้นเรือนโล่งอยู่นอกชายคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาน (ชานฯ)