หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาน
อักษรล้านนา
ชานฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาน]
ความหมาย

น.พื้นเรือนโล่งอยู่นอกชายคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาน (ชานฯ)