หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาต๋าบ่ากอกแห้ง
อักษรล้านนา
ชาตาบ่าฯกอฯกแห้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาตาบ่ากอกแห้ง]
ความหมาย

สำ.อับโชคชะตา - เกิดมามีแต่ความทุกข์ยาก ไม่มีโชควาสนาไม่เคยได้สิ่งใดในสิ่งที่หวัง เปรียบได้ดังลูกมะกอกแห้งที่ กินไม่ได้ ไร้ประโยชน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาต๋าบ่ากอกแห้ง (ชาตาบ่าฯกอฯกแห้งฯ)