หน้าหลัก
จาต๋า
ชาตา
[ชาตา]

ดู...จ๊ะต๋า

จ๊ะต๋า
ชตา
[ชะตา]

น.สูติบัตร - หลักฐานบันทึก เวลา วัน เดือน ปี เกิด นิยมใช้เหล็กจารใบลานแล้วม้วนเก็บไว้ ว.ชะตา - รูปแบบราศีดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน, เวลาสร้างสิ่งสำคัญ เช่นบ้านเมือง เป็นต้น ที่โหรคำนวณไว้ แบ่งเป็น ๑๒ ราศี เรียกว่า ดวงหรือ ดวงชะตา; จาต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาต๋า (ชาตา)