หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาดไฟ
อักษรล้านนา
จาดฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[จาดไฟ]
ความหมาย

ก.กราดแสงด้วยไฟฉาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาดไฟ (จาดฯไฟ)