หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาดเจด
อักษรล้านนา
จาดฯเจดฯ
เทียบอักษรไทย
[จาดเจด]
ความหมาย

น.พรวดพราด,ทันทีทันใด; จวาดเจวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาดเจด (จาดฯเจดฯ)