หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาง
อักษรล้านนา
ฯชางฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาง]
ความหมาย

น.เรียกมือเสือหรือคราดเหล็กว่า ขอจาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาง (ฯชางฯ)