หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จากหวาก
อักษรล้านนา
จากฯหวฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[จากหวาก]
ความหมาย

ว.ลักษณะรูหรือหลุมขนาดใหญ่; โจ้โหว้ ก็ว่า.ถ้าขนาดปานกลาง เรียกจ้อหว้อ. ถ้าขนาดเล็ก เรียกจี้หวี้.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จากหวาก (จากฯหวฯากฯ)