หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จา
อักษรล้านนา
ชา
เทียบอักษรไทย
[ชา]
ความหมาย

ว๑.ขรุขระ, หยาบ, สาก อย่างจาเหมือนลิ้นแมว - สากเหมือนลิ้นแมว ว๒.ชั่ว,ไม่ดี ว๓.หรือ,ไฉน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จา (ชา)