หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บใจ๋
อักษรล้านนา
จัปฯไจ
เทียบอักษรไทย
[จับใจ]
ความหมาย

ก.พอใจ,ถูกใจ; เช่น จั๋บใจ๋แฮ้ง บ่ปอใจ๋ก๋า จั๋บใจ๋ครูบา บ่ปอใจ๋พระหน้อย - ถูกใจแร้ง ไม่พอใจกา ถูกใจหลวงตา แต่ไม่พอใจเณรน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บใจ๋ (จัปฯไจ)