หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บเบ๋ะ
อักษรล้านนา
จัปฯเบะ
เทียบอักษรไทย
[จับเบะ]
ความหมาย

ว.พอดิบพอดี,ไม่ ขาดไม่เหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บเบ๋ะ (จัปฯเบะ)