หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บฮ่อมจับฮู
อักษรล้านนา
จัปฯร่อฯมจัปฯรู
เทียบอักษรไทย
[จับร่อมจับรู]
ความหมาย

สำ.ตรงกับความรู้ความสามารถ, ถูกต้องตามวิถีชีวิต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บฮ่อมจับฮู (จัปฯร่อฯมจัปฯรู)