หน้าหลัก
จั๋บฮ่อมจับฮู
จัปฯร่อฯมจัปฯรู
[จับร่อมจับรู]

สำ.ตรงกับความรู้ความสามารถ, ถูกต้องตามวิถีชีวิต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บฮ่อมจับฮู (จัปฯร่อฯมจัปฯรู)