หน้าหลัก
จั๋บอ๋กจั๋บใจ๋
จัปฯอ฿กฯจัปฯไจ
[จับอกจับใจ]

ก.ถูกอกถูกใจ,ถูกใจจริงๆ,พอใจมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บอ๋กจั๋บใจ๋ (จัปฯอ฿กฯจัปฯไจ)