หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บอ๋กจั๋บใจ๋
อักษรล้านนา
จัปฯอ฿กฯจัปฯไจ
เทียบอักษรไทย
[จับอกจับใจ]
ความหมาย

ก.ถูกอกถูกใจ,ถูกใจจริงๆ,พอใจมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บอ๋กจั๋บใจ๋ (จัปฯอ฿กฯจัปฯไจ)