หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บหวิ๋ด
อักษรล้านนา
จัปฯหิวฯด
เทียบอักษรไทย
[จับหวิด]
ความหมาย

ว.ขาดไปเพียงเล็กน้อย,เกือบจะพอดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บหวิ๋ด (จัปฯหิวฯด)