หน้าหลัก
จั๋บหวิ๋ด
จัปฯหิวฯด
[จับหวิด]

ว.ขาดไปเพียงเล็กน้อย,เกือบจะพอดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บหวิ๋ด (จัปฯหิวฯด)