หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บหล้างได้
อักษรล้านนา
จัปฯห้ลฯางฯได้
เทียบอักษรไทย
[จับหล้างได้]
ความหมาย

ว.ถึงคราวที่จะได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บหล้างได้ (จัปฯห้ลฯางฯได้)