หน้าหลัก
จั๋บลางวัน
จัปฯลางฯวันฯ
[จับลางวัน]

ว.ในบางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บลางวัน (จัปฯลางฯวันฯ)