หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บลางวัน
อักษรล้านนา
จัปฯลางฯวันฯ
เทียบอักษรไทย
[จับลางวัน]
ความหมาย

ว.ในบางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บลางวัน (จัปฯลางฯวันฯ)