หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บยับ
อักษรล้านนา
จัปฯยัปฯ
เทียบอักษรไทย
[จับยับ]
ความหมาย

ก.ควบคุมตัวไว้,จับตัวไว้ไม่ให้หนี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บยับ (จัปฯยัปฯ)